webdesign

  |  

Reactieformulier

  |  

Contact

  |  

You are here:  >> Artikelen  >> Issuesmanagement 


Issuesmanagement


Issuesmanagement houdt in:
- Issue –identificatie, welke issues zijn er
- Issue-analyse, wat kan het effect zijn van het issue en wie zijn de balangrijkste actoren
- Issuestrategiebepaling, waar gaan we ons op richten en welke opties zijn er voor de behandeling van het issue of van de discussies daaromtrent in het publiek…?
- Issue-actieprogramma, wat gaan we doen?


Het is belangrijkissues zo vroeg mogelijk op te sporen. Handig bij het signaleren van een issue is het zogenoemde issueprofiel. In dat profiel beschrijf je het issue zo goed mogelijk. Wat is de ontwikkeling, wat zijn mogelijke positieve of negatieve gevolgen, wie zijn voor- wie tegenstanders, welke contacten zijn belangrijk, welke strategieën kunnen gevolgd worden, wie gaat wat doen en wat mag het kosten, enz.
 

Issues


Met actoren en factoren in kaart te brengen, komen vaak issues boven drijven. Dat wat mensen bezig houdt, wat ze belangrijk vinden, waar ze zich zorgen over maken.
Een issue is een onderwerp of gebeurtenis of verschijnsel dat de aandacht vangt van mensen en de gemoederen bezig houdt. Meestal zijn ten aanzien van een issue verschillende gezichtspunten mogelijk.
Om issues te kunnen managen moet je eerst weten welke issues er zijn. Wat leeft er bij de mensen? Waar praten ze over, wat houdt hen bezig. Door opinies te monitoren kunnen we dat nagaan. En wel continu, anders is het zinloos. Het gaat niet om incidenten. Wat je dus in ieder geval nodig hebt is een open blik. Dat kan op diverse manieren. Van gesprekken met deskundigen tot computersimulaties.

 

Krachtenveldanalyse

Bij een issue in/rond een organisatie spelen allerlei actoren en factoren een rol. Met factoren bedoelen we trends, ontwikkelingen, gebeurtenissen en dergelijke die een rol spelen bij (het ontstaan van) het issue. Met actoren bedoelen we de spelers in het 'krachtenveld' in en rondom de organisatie.

Actoren hebben bepaalde standpunten ten aanzien van de organisatie en het issue. Die standpunten kunnen uiteen lopen en zelfs strijdig zijn. We spreken daarom wel van een Arena van actoren. Actoren verschillen van elkaar wat betreft de invloed die ze kunnen uitoefenen op het (verloop van het) issue en op de organisatie. Maar over het algemeen zullen alle actoren (het verloop van) het issue willen beïnvloeden. Daarom is het van belang de omgeving, en vooral de relevante actoren daarin, te analyseren en in kaart te brengen. Dat kan op een mindmap-achtige manier. Op de site van Beleidsimpuls worden de stappen om zo'n mindmap te maken op een rijtje gezet. De mindmap kan vervolgens worden uitgewerkt tot een actoren-factoren model.

Om van Mindmap naar Model te gaan is het nodig te focussen. In een mindmap kan nog van alles en nog wat aan de orde zijn en ook door elkaar (er is geen hiërarchie in belangrijkheid). Een model is een schematische vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, wat wil zeggen dat daarin juist niet alles aan de orde is. De vraag is dus wat het belangrijkste is in de mindmap om te kunnen focussen en om een model te kunnen maken. Daarbij is het natuurlijk van belang je af te vragen wat de organisatie van belang vindt. Zijn er verschillende standpunten binnen de organisatie ten aanzien van het issue? Is dat wat de top belangrijk vindt ook dat wat vanuit communicatief standpunt het belangrijkste is? Waarom wel of niet?
Op de site van SenterNovem is een actoren-factoren model te vinden op een issue rond afval.
Met het actoren/factoren model in de hand kan vervolgens de strategie bepaald worden voor de (nabije) toekomst. In een strategisch plan worden de verschillende overwegingen en stappen uiteen gezet. Wat zijn mogelijke ontwikkelingen, hoe ziet het krachtenveld van actoren en factoren er uit en hoe kunnen we daarop inspelen? Uiteindelijk uitmondend in een overzicht waarin de te nemen stappen concreet staan vermeld. Klik hier [40 KB] voor een stappenplan zoals dat er voor een gemeente uit zou kunnen zien.Marianne van den Bosch & Paula Zweekhorst, 2008

 

webdesign

  |  

Reactieformulier

  |  

Contact

  |